Jong geleerd is niet verkeerd!

Over seksuele voorlichting aan jonge kinderen.

Dit artikel is geschreven als bijdrage in het bewustwordingsproces van ouders voor het geven van seksuele voorlichting aan kinderen.

Uw kind reeds jong seksuele voorlichting geven is heden ten dage noodzakelijk. De tv-programma’s vertonen door de dag heen veel pikante beelden van blote mensen en de leuke dingen die ze met elkaar kunnen doen. Ook is seksueel misbruik aan de orde van de dag. U kunt uw kind reeds vroeg bewust maken van zijn/haar eigen lichaam door voorlichting te geven. Er is geen betere voorlichter op dit gebied voor uw kind dan u zelf.

Hoe kunt u uw kind reeds op vroege leeftijd de normen en waarden om bewust met het lichaam om te gaan bij brengen? Dit kan in enkele stappen.

Open communicatie en duidelijke taal

 1. Leer uw kind, dat hij niet aangeraakt mag worden op de plekken waar het lichaam met ondergoed is bedekt. Dit mag hij ook niet bij anderen doen.
 2. Uw kind is de baas over eigen lichaam. Leer uw kind dat er goede en slechte manieren van aanraken bestaan en dat er ook goede en slechte geheimen bestaan.
 3. Leer uw kind dat hij altijd bij u terecht kan om over zijn lichaam te praten.
 4. Benoem de geslachtsorganen bij de juiste naam. Gooi de bedekte termen overboord en ga voor veiligheid. Dus geen ‘no meki a boi sutu en finga ini ju ai’, meer, maar duidelijke taal.
 5. Leer uw kind nee zeggen tegen voorstellen of handelingen van derden. Een kind mag best weigeren als hij een familie lid bij wijze van groet geen kus of brasa wil geven.
 6. Leer kinderen dat ze kunnen kiezen om weg te gaan als een situatie onveilig is. Ze mogen naar een volwassenen die ze vertrouwen stappen om dit te bespreken en dat zij blijven aandringen totdat ze serieus genomen worden.
 7. Leer een kind wat seksueel misbruik inhoudt en dat mensen die aan hun lichaam zitten hen vragen om dit niet door te vertellen, maar dat u juist alles wil weten op dit gebied.
 8. Leer kinderen ook dat seksueel misbruik, vaak gepaard gaat met bedreigen om het kind het zwijgen op te leggen. Het is dus belangrijk dat u uw kind reeds jong vertelt dat u hem serieus neemt en niet boos op hem wordt ook al gebeurt er iets ergs. U moet uw zelf toegankelijk maken dat uw kind met u ook moeilijke onderwerpen durft te bespreken.

Herken een slechte aanraking

Uw kind mag best weten dat aanraken door vreemden en familie op de plekken die met ondergoed bedekt zijn niet toegestaan is. Leer uw kind dat als hij een medisch ongemak heeft op de intieme plekken hij naar een betrouwbare volwassene stapt, in deze mama of papa. Maak uw kind wel bewust over wat grensoverschrijdend is als het gaat om het betasten van het geslachtsorgaan door bijv. de arts bij een doktersbezoek. Conclusie: in sommige gevallen is het nodig dat ouders, verzorgers of de arts het kind bij de geslachtsorganen betasten, dit is echter niet structureel en mag er niet toe leiden dat het kind zich door de structurele aard van de aanraking ongemakkelijk voelt. Wordt aanraking of betasting op intieme plekken structureel bij een kind, dan is het tijd dat het kind dit met een betrouwbare volwassene bespreekt.

Wat is geheim, wat moet vertelt worden?

 1. Wordt uw kind angstig, verdrietig, wanhopig of bang van een aanraking door een derde en wordt er gevraagd dit geheim te houden, dan is dit een slecht geheim.
 2. Leer uw kind om deze boodschappen en de werkwijze van daders van seksueel misbruik reeds vroeg te herkennen. Moedig uw kind dus aan om ook slechte geheimen met u te delen. Geef duidelijk het voorbeeld tussen een slecht geheim en een goed geheim aan. Een goed geheim is bijvoorbeeld het kopen van een Moederdag cadeau voor moeder, daags voor de bijzondere dag.

Neem uw verantwoordelijkheid als ouder in deze

 1. Kinderen voelen haarfijn aan als ze iets hebben meegemaakt wat niet mag. Ervaringen met seksueel misbruik brengen gevoelens van, schuld, schaamte, angst en verdriet met zich mee. Let daarom op het gedrag van uw kind en houd de communicatie open. Creëer in uw opvoeding een sfeer waarbij u toegankelijk bent om ook moeilijke onderwerpen te bespreken. Tijd dus om van de boeman houding af te stappen.
 2. Beperk de oppas adressen van uw kind voor een goed overzicht. Wij leven in een moeilijke tijd. Dit is geen wantrouwen, maar u houdt voor u zelf het overzicht in handen, waar en bij wie uw kind allemaal gaat en wat er allemaal gebeurt. Voer ook een gesprek met uw kind als het thuis komt. Dit geldt voor alle situaties en hoeft niet perse gericht te zijn op het achterhalen van misbruik. Het gaat erom dat een kind bij thuiskomst een moment van aandacht nodig heeft en zijn ei kwijt kan. Dus niet krampachtig of panisch doen, maar bewuster opvoeden en in alles alert zijn.

Tot slot:

Seksueel misbruik komt vaak voor. De ervaring leert dat het vaak bekenden van de familie, (familieleden, vrienden, of mensen uit de omgeving) kunnen zijn die een kind seksueel misbruiken. Er moet ook aandacht zijn voor onbewuste onschuldige spelletjes van jonge kinderen onderling tijdens logeerpartijen. Deze handelingen vloeien vaak voort uit films die de kinderen zien op de tv of als een kind zelf al seksueel wordt misbruikt en denkt dat dit een normale handeling is. Ook moet er aandacht zijn voor meer beslotenheid voor het seksleven van de ouders en dat kinderen hiervan geen getuige zijn. Ouders blijven het rolmodel, dus ook hier kunnen kinderen mee aan de haal gaan en denken dat zij de gedragingen van ouders op dit vlak ook mogen nadoen.