Disclaimer

Stichting Kraktie biedt verschillende activiteiten waaronder complementaire zorg en begeleiden en heeft verschillende websites onder haar beheer.

Alle informatie op onze websites, YouTube – video en audio kanalen, flyers, banners, blogs en sociale media kanalen dienen ter informatie, voorlichting en educatie.

De informatie is niet bedoeld voor het stellen van indicaties, diagnoses of behandeling van/voor welke aandoening, ziekte of gezondheidsstaat dan ook.

Onze informatie of diensten zijn dus geen vervanging van professioneel medisch, hulpverlenings- of dienstverlenend advies.

Stichting Kraktie en haar team zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventueel misbruik van de verstrekte informatie.

Tijdens alle bijeenkomsten benadrukken wij uw verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid en het nakomen van doktersadviezen en afspraken.

U bent tijdens onze activiteiten op een complementaire manier bezig om een eigen bijdrage te leveren om vitaal, gezond en fit te worden en te blijven.