Adverse Childhood experiences

ACE's

Bij Kraktie Vitaal en Gezond bieden wij begeleidingstrajecten aan bij klachten die te herleiden zijn naar Adverse Childhood experiences ook bekend als ACE’s.

Ingrijpende gebeurtenissen in de kindertijd kunnen enorme gevolgen hebben op volwassen leeftijd. Vele kinderen, maar ook volwassenen hebben uitdagingen in gezondheid maar leggen nooit een verband met traumatische gebeurtenissen en ervaringen die zij hebben meegemaakt voor hun 18e jaar.

Adverse childhood experience, naar het Nederlands vertaald in ‘ingrijpende of negatieve ervaringen in de kindertijd, blijken een reëel verband te hebben met hoe gezond wij nu zijn als volwassenen, dit vanwege de impact van deze jeugd ervaringen op ons welbevinden.

Blootgesteld worden aan ingrijpende traumatische ervaringen in de eerste 18 levensjaren blijken o.a. de hersenontwikkeling van het kind negatief te beïnvloeden. Door deze verstoring in de ontwikkeling van de hersenen ben je minder weerbaar voor stress en dit alles wordt in verband gebracht met verschillende ziektebeelden en disfunctionele patronen en gebeurtenissen in de loop van het leven van individuen die hiermee te maken hebben. Er kan sprake zijn van een levenslange invloed op je gezondheid en welzijn.

Wat valt volgens deskundigen onder ingrijpende ervaringen in de jeugdjaren:

Factoren die chronische stress in het vroege leven veroorzaken:

 • Stress van de moeder
 • Moederlijke onrust
 • Moederlijke depressie (tijdens en na de zwangerschap)
 • Moeder die rookt
 • Drugsmisbruik
 • Fysiek, emotioneel of seksueel misbruik
 • Verlaten zijn c.q. eenzaamheid
 • Verwaarlozing
 • Voedingstekorten
 • Toediening van glucose corticosteroïden (onder andere cortisol, prednisolon, en prednison)
 • Tekort aan beweging
 • Afwezigheid van vader (ook een vader die er fysiek wel is, maar geen emotionele steun geeft)
 • Milieu toxines
 • Armoede
 • Verlies van ouder(s) door overlijden of scheiding
 • Blootstelling aan familieconflict
 • Getuigen zijn van huiselijk geweld
 • Opgroeien in een gezin waarbij genotsmiddelen (alcohol, drugs) worden gebruikt; waarbij iemand mentaal ziek is of waar een gezinslid gedetineerd is

Misbruik en verwaarlozing hebben de grootste lange termijn impact op de gezondheid

Er zijn veel onderzoeken en studies geweest over deze materie in verschillende landen maar ook in Nederland. Zo blijkt dat bij het overlijden van ouders in de kindertijd dat dit in verband wordt gebracht met een lagere sociaaleconomische status, delinquentie en een vroegtijdige dood als volwassene. Blootstelling aan vier of meer ingrijpende ervaringen in de kindertijd (d.w.z. kindermishandeling, blootstelling aan huiselijk geweld, drugsverslaving door de ouders, psychische stoornissen of gevangenisstraf) wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op chronische ziekten op volwassen leeftijd, waaronder diabetes type 2, psychische aandoeningen, alcoholisme, kanker en hart- en vaatziekten.

Identificatie van kinderen die worden blootgesteld aan voortdurende ingrijpende ervaringen is belangrijk. Het bieden van  steun om uit deze situatie te geraken is even belangrijk. Bij chronische klachten van volwassenen zou het goed zijn om dieper na te gaan hoe hun jeugdjaren waren en of er sprake is van ingrijpende  traumatische jeugdervaringen. In dat geval kan een betere behandeling van hun huidige klachten effectiever worden aangepakt, vooral in gevallen waarbij zij nog steeds klachten ervaren.

Dit kan een levenslange gang naar de dokter, arbeidsongeschiktheid en medicijnen gebruik voorkomen, omdat de informatie over de jeugdervaringen ook meegenomen worden in de behandeling door de reguliere gezondheidszorg.

Kraktie Vitaal en Gezond maakt vanuit haar complementaire aanbod deze thema’s tijdens haar workshops bespreekbaar met als doel om bewustwording hierin te creëren. Wij bieden handvatten aan hoe mensen kunnen ontspannen en kunnen leren omgaan met hun klachten. Dit biedt mogelijkheden dat deelnemers zelf aan de slag kunnen om aan eigen situatie te werken. De reactie van deelnemers variërend van aha momenten, tot sprakeloosheid en dankbaarheid.

Deelnemers zijn blij dat ze nu verklaringen hebben voor hun gezondheidsstaat en dat zij nu aan de slag kunnen om aan eigen situatie te werken, naast dat zij verder werken aan hun regulier traject bij hun behandelend arts. Vele legpuzzels vallen op hun plek en mensen zijn dankbaar dat dit soort thema’s besproken worden.

Wil jij ook meedoen met onze workshops of wil je een afspraak voor begeleiding met ons maken? 

Neem contact met ons op, wij informeren je graag naar de mogelijkheden.

Bron informatie:
www.oersterk.nu
https://www.portico.org/
https://europepmc.org/