De hulp van Maex maakt veel goed

Stichting Kraktie is in aanmerking gekomen voor een subsidie van Maex om te werken aan meer herkenbaarheid voor haar complementaire diensten.

Door de financiële donatie van Maex hebben wij apparatuur aangeschaft om tijdens onze bijeenkomsten beter hoorbaar te zijn en betere opnames te maken die terug te luisteren zijn. Een nieuwe huisstijl om onze activiteiten te promoten is ook onderdeel van onze nieuwe look en uiteraard de website waar wij nu al onze complementaire activiteiten op kunnen plaatsen en naartoe kunnen verwijzen.

Op de nieuwe website www.kraktievitaalengezond.nl, krijgen mensen een beeld van ons aanbod als het gaat om vitaal, fit, gezonder en gelukkiger worden.

Onze diensten richten zich op het bevorderen van de positieve gezondheid van onze deelnemers. Als mensen mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel gezonder zijn, dan is de kans groter dat zij beter kunnen functioneren binnen de samenleving. Veel mensen ervaren uitdagingen met gezondheid en na Covid-19 is de situatie van velen verergerd. Dit is nu precies waar ons aanbod in kan helpen, om mensen weer in hun kracht te zetten en handvatten aan te reiken voor een betere kwaliteit van het leven en welbevinden.

Wij ervaren dat deelnemers aan onze activiteiten na verloop van tijd veel vrolijker, blijer en gelukkig zijn, omdat ze na doorzetten en volhouden vaak wel oplossingen ontvangen voor hun situatie.

Dat maakt ook ons blij en geeft veel spirit om verder te gaan.

Onze wens is dat meer organisaties open staan voor samenwerking en kennismaken met deze vorm van complementaire zorg en begeleiding.

Op termijn kan onze dienstverlening mogelijk voor veel besparingen zorgen in o.a. de gezondheidszorg. Wij hebben een deelnemer die van de dialyse lijst is afgehaald omdat na onderzoek van haar specialist blijkt, dat zij een verbetering heeft in haar gezondheidsconditie. Dit is al een voorlopige besparing. Mw. blijft onder behandeling en nu vijf maanden verder gaat zij nog steeds door om op een complementaire manier te werken aan haar gezondheid en vitaliteit.

Ons motto is: Neem je doktersadviezen serieus en volg ze allemaal op. Ga daarnaast ook aan de slag om jouw deel te doen om je gezondheid te verbeteren.

Onze dienstverlening is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg of overige hulpverleningsdiensten. Dit blijven wij benadrukken tijdens onze activiteiten.

Met de hulp van Maex hebben wij gewerkt aan een betere bereikbaarheid van mensen die onze dienst goed kunnen gebruiken. Wij geloven in co-creatie, omdat samenwerking meer mogelijkheden biedt om mensen te helpen en daar staan wij voor. Dienstbaar zij aan mens en samenleving.

Tot slot willen wij eenieder aanbevelen om zich aan te sluiten bij de initiatieven van Maex. Maak jouw activiteiten ook bekend via de website van Maex. Het geeft zo een boost en een mooi overzicht om de waarde van jouw activiteiten voor de samenleving te kunnen meten. Want, dat is wat Maex onder andere biedt.

Ga naar hun website en overtuig jezelf www.maex.nl

Stichting Kraktie bedankt Maex voor de boost die wij van jullie hebben ontvangen.

Amsterdam, 30 maart 2022

Team van Stichting Kraktie.