Jong geleerd is niet verkeerd!

Over seksuele voorlichting aan jonge kinderen. Dit artikel is geschreven als bijdrage in het bewustwordingsproces van ouders voor het geven...

De hulp van Maex maakt veel goed

Stichting Kraktie is in aanmerking gekomen voor een subsidie van Maex om te werken aan meer herkenbaarheid voor haar complementaire...